Wycieczka: Międzyrzecki Rejon Umocniony

Czas trwania: około 11 godzin

Uwaga! Należy zabrać ze sobą ciepłą odzież oraz latarki!