Wycieczka: Wielkopolski Park Narodowy

Wizyta w Jeziorach - siedzibie Muzeum WPN-u  oraz udział w zajęciach ochrony przyrody i środowiska. Zarówno cena jak i czas trwania uzależnione są od zamówienia świadczeń do realizacji. Kalkulację przeprowadza się indywidualnie.